↑ Powrót do SPRAWNOŚCI

Wydrukuj to Strona

SAMARYTAŃSKIE

Higienista *

Skompletuje osobistą apteczkę na rajd/biwak/obóz, potrafi z niej skorzystać.

Będzie umiał zapobiegać przeziębieniu, zabezpieczy się przed odparzeniem nóg, odmrożeniem, przegrzaniem.

Bezpiecznie dla siebie założy prosty opatrunek – zabandażuje rękę/stopę, opatrzy skaleczenie, umie posługiwać się chustą trójkątną.

Będzie potrafił zaradzić w prostych przypadkach krwotoku z nosa, stłuczeniu, itp.

Zmierzy temperaturę dorosłemu, wie jak mierzyć temperaturę dziecku.

Zadba o czystość urządzeń sanitarnych.

Rozumie niebezpieczeństwo zakażeń krwią i innymi płynami ustrojowymi.

Sanitariusz **

Skompletuje polową apteczkę zastępu i pokaże jak z niej prawidłowo korzystać.

Zaradzi w prostym przypadku omdlenia, odmrożenia, oparzenia, udaru cieplnego, zaprószenia oka, ukąszenia przez owady.

Bezpiecznie dla siebie założy opatrunek na ranę, zabandażuje palec, przedramię, łokieć, głowę, wie jak unieruchomić złamaną/zwichniętą kończynę.

Sporządzi prowizoryczne nosze, zorganizuje transport chorego.

Zmierzy tętno – zna miejsca pomiaru tętna, zmierzy temperaturę dorosłemu i dziecku.

Pokaże jak zgasić palące się na człowieku ubranie.

Będzie pełnił służbę sanitarną na biwaku.

Ratownik ***

Skompletuje apteczkę drużyny, nauczy dwóch harcerzy jak z niej korzystać.

Zaradzi w przypadku omdlenia, odmrożenia, oparzenia, udaru cieplnego, zaprószenia oka, zatrucia, ukąszenia przez zwierzęta dzikie.

Będzie umiał zaradzić w przypadku krwotoku, zaczadzenia, porażenia prądem, utonięcia, pamiętając o swoim bezpieczeństwie.

Pomagał będzie w ambulatorium obozowym, przygotuje dla chorego pomieszczenie i zorganizuje opiekę.

Poprowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej dla harcerzy.

Wykona sztuczne oddychanie oraz zewnętrzny masaż serca.

Wie, jakie jest niebezpieczeństwo zakażeń podczas kontaktu z krwią i innymi wydzielinami, przeprowadzi szkolenie na powyższy temat. 52

Samarytanin M

Pokieruje patrolem ratowniczym podczas Białej Służby lub w czasie innej służby. Prawidłowo wykona swoje obowiązki pamiętając o bezpieczeństwie swoim oraz członków patrolu.

Umie przeciwdziałać wywołaniu paniki wśród tłumu.

Zaradzi w poważnym wypadku (uraz kręgosłupa, rany brzucha, niedocukrzenie, uraz głowy).

Zorganizuje i skorzysta w czasie służby z łączności z innymi patrolami i dowodzącym akcją.

Ratownicze

Adept BLS **

Zna zasadę „złotej godziny”, wie jak szybko wezwać pomoc w różnych warunkach (w lesie, na wodzie, na stoku, itd.).

Ukończy kurs pierwszej pomocy, uzyska certyfikat (np. HOPR, PCK, Fundacji św. Kamila).

Odwiedzi placówkę ratunkową, np. TOPR, GOPR, WOPR, izbę przyjęć.

Wie, na jakiej zasadzie są w Polsce finansowane służby ratownicze.

Kompletuje sprzęt niezbędny do udzielenia pierwszej pomocy.

Ekspert BSL ***

Zorganizuje i ukończy kurs pierwszej pomocy zakończony certyfikatem, (np. HOPR, PCK, Fundacji św. Kamila).

Zorganizuje akcję promującą wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy w swojej szkole, na osiedlu, w parafii.

Zapozna się z zasadami funkcjonowania HOPR, swoja wiedza podzieli się z innymi.

Współpracuje jako wolontariusz z Pogotowiem Ratunkowym, WOPR, TOPR lub inną służbą ratowniczą.

Propagator BLS M

Zdobędzie wyższe kwalifikacje w ratownictwie (kurs instruktorski, kurs II stopnia, kurs ratownika WOPR, itd.).

Będzie współpracował z placówką ratownictwa w swoim otoczeniu np. przy organizacji pokazów ratownictwa, itd.

Propaguje szkolenia ratownicze w swoim środowisku harcerskim, udokumentuje swoją pracę.

Nawiąże współpracę z HOPR.

Dodaj komentarz :)