↑ Powrót do SPRAWNOŚCI

Wydrukuj to Strona

OBOZOWE

Kuchcik*

Będzie pełnił z zastępem służbę kuchenną, weźmie udział w przygotowaniu śniadania, obiadu złożonego z dwóch dań, kolacji.

Wybierze dobre miejsce na kuchnię polową, zbuduje ją i ugotuje na niej herbatę.

Przygotuje posiłki w terenie: pokroi chleb, ugotuje jajka, upiecze ziemniaki w popiele.

Wyczyści z sadzy, w warunkach polowych, kociołek lub menażkę.

Zamaskuje miejsce po kuchni polowej.

Zabierze na wycieczkę lub biwak odpowiedni prowiant, prawidłowo go spakuje, naostrzy nóż.

Kucharz **

Zbuduje 3 rodzaje kuchni polowych i osłoni je przed deszczem.

Obsłuży różne typy kuchenek turystycznych.

Pokieruje przygotowaniem trzech posiłków przez zastęp służbowy w tym obiadu złożonego z 2 dań.

Sporządzi posiłek bez użycia naczyń, np. ryba w liściach lub glinie, ciasto na kiju, pieczone jaja.

Przygotuje dwie trudniejsze potrawy (mięso na dwa sposoby, ryż lub kaszę na sypko, sos itp.)

Ułoży jadłospis na trzydniowy biwak.

Kuchmistrz ***

Będzie pełnił obowiązki kucharza na obozie przez 3 dni:

– ułoży jadłospis i zapotrzebowanie na żywność,

– punktualnie przygotuje smaczne i estetyczne posiłki,

– utrzyma higienę w kuchni,

– sporządzi próbki posiłków i odpowiednio je opisze,

– umiejętnie pokieruje pracą zastępu służbowego.

Urządzi kuchnię obozową:

– według własnego spisu sprzętu,

– rozplanuje rozmieszczenie poszczególnych elementów zaplecza kuchennego (obieralnia, dół chłonny, magazyn żywności, zmywalnia, parniki itp.).

Zaprezentuje swoją wiedzę na temat prawidłowego żywienia.

Zastosuje różne sposoby przechowywania żywności na obozie, zabezpieczy ją przed zepsuciem.

Przygotuje ciekawą potrawę dla obozu na specjalną okazję. 22

Pionierka

Sobieradek obozowy *

Zaprojektuje i wykona drobny przedmiot pionierki obozowej (drogowskaz, ławka, wieszak itp.).

Bezpiecznie rozpali ognisko, zagasi i zatrze po nim ślady.

Sprawnie posłuży się sprzętem pionierskim: piłą, toporkiem, młotkiem, zakonserwuje je po skończonej pracy.

Wraz z zastępem wykona wyposażenie swojego namiotu stosując przydatne węzły.

W pracach pionierskich posłuży się swoimi wymiarami ciała (rozstaw palców, ramion, długość palców, wzrost).

Samodzielnie w dobrym tempie rozbije namiot dwuosobowy, a z zastępem dziesięcioosobowy, w razie potrzeby okopie go.

Szanuje sprzęt obozowy (wysuszy i wyczyści namiot, odkłada sprzęt pionierski na miejsce).

Technik obozowy **

Zaprojektuje i wykona dowolne urządzenie obozowe typu: latryna, prycza, brama, półka namiotowa.

Rozpali ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych.

Pokieruje zastępem w czasie stawiania namiotu, będzie potrafił prawidłowo zwinąć i zakonserwować namiot, naprawi proste uszkodzenia.

Przygotuje narzędzia obozowe ( ostrzył piłę i siekierę, osadził trzonki).

Zbuduje most linowy.

Wykona pomysłowe i estetyczne urządzenie pionierskie służące członkom jego zastępu.

Wyga obozowy ***

Pokieruje rozbijaniem namiotów różnych typów.

Wykaże się sprawnością w ścinaniu drzewa o średnicy 20 cm.

Rozpozna w terenie gatunki drzew przydatne do prac pionierskich, właściwie je zastosuje.

Wykona wg własnego projektu duże urządzenie obozowe (np. pomost, zadaszenie kuchni, bocianie gniazdo, prycz bez użycia gwoździ).

W zdobnictwie obozowym zastosuje zasady puszczańskiej estetyki, wykona element zdobnictwa obozowego.

Pokieruje naprawę i konserwację sprzętu obozowego, suszeniem i talkowaniem namiotów, osadzaniem i ostrzeniem siekier, konserwacją sprzętu pływającego.

Mistrz obozownictwa M 23

Pokieruje budową obozu stałego w terenie leśnym:

– dokona zwiadu kwatermistrzowskiego przed obozem (rozpoznanie terenu, szkic terenu, zamówienie budulca, ujęcie wody itp.),

– rozplanuje zabudowę obozu (podział na części funkcjonalne: mieszkalną, gospodarczą, sanitarną, rozmieszczenie namiotów),

– sporządzi projekty urządzeń obozowych lub zatwierdzi projekty wykonane przez innych harcerzy,

– przygotuje potrzebny sprzęt obozowy,

– pokieruje pracami pionierskimi otwierając obóz w ustalonym czasie,

– pokieruje likwidacją obozu pozostawiając teren w bardzo dobrym stanie,

– obóz zostanie dobrze oceniony pod względem przepisów ochrony środowiska, ppoż. zarządzeń sanitarnych.

Nauczy młodszych harcerzy jednej z trudniejszych prac pionierskich.

Zaprojektuje i wykona nowatorski projekt dużego urządzenia pionierskiego.

Puszczańskie

Chatka Robinsona *

Przebywał z zastępem 24 godziny w lesie, od śniadania do śniadania w lesie, z dala od obozu i skupisk ludzkich.

W czasie wyprawy brał udział w budowie szałasu, legowiska i przygotowaniu posiłków.

Przygotuje posiłek z darów lasu.

Na wieczornym ognisku w ciekawej formie przedstawi przygodę z tej wyprawy.

Uwaga: Zaleca się zdobywanie sprawności z tryptyku puszczańskiego na kolejnych obozach.

Leśny człowiek **

Spędzi noc na drzewie w wykonanym przez siebie legowisku.

Upiecze na ogniu drób lub rybę.

Przygotuje smaczny posiłek z owoców leśnych.

Przyjaciel lasu **

Zdobył sprawność Chatka Robinsona, posiada stopień młodzika.

Przebywał 24 godziny w lesie, z dala od obozu i skupisk ludzkich.

Następnego dnia po powrocie do obozu będzie pracował na rzecz lasu.

Zbuduje szałas i legowisko. 24

Będzie potrafił dobrze gospodarować posiadanym prowiantem.

Przygotuje ciepły posiłek z darów lasu.

Puszczanin ***

Wykazał się umiejętnościami na poziomie sprawności Przyjaciel lasu.

Przebywał 48 godzin w lesie, z dala od obozu i skupisk ludzkich, niezauważony przez ludzi. W trakcie pobytu w lesie przeanalizuje swoją harcerską drogę.

Następnego dnia po powrocie do obozu znajdzie sobie pracę w zamian za posiłek.

Zbuduje szałas, legowisko, żywi się darami lasu.

Przedstawi na ognisku relację ze zdobywania sprawności i swoich przemyśleń.

Uwaga: Ekwipunek: mundur, okrycie przeciwdeszczowe, śpiwór, nóż, menażka, 6 zapałek i draska. Prowiant na dwa dni: 0,5 kg chleba, bidon wody pitnej.

Obozowe – charakteru

Pierwsze pióro**

Przejdzie pomyślnie przez 12 godzinne 3 próby głodu, milczenia i samotności:

a) w czasie pierwszej próby powstrzyma się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych. Podczas dużych upałów dozwolone jest ugaszenie pragnienia czystą wodą.

b) w czasie drugiej próby zachowa całkowite milczenie i przeznaczy ten czas na zastanowieniem się nad swoim życiem harcerskim,

c) trzecią próbę spędzi w lesie niespostrzeżony przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym i

obserwując życie przyrody. Zabierze ze sobą do lasu tylko konieczny ubiór, nóż, 5 zapałek i apteczkę osobistą.

Niepostrzeżenie powróci do ogniska po odbyciu 3 próby. Przyniesie ze sobą z lasu jedno ptasie pióro.

Uwaga:

– sprawność przeznaczona dla harcerzy posiadających stopień młodzika,

– próby można odbywać tylko w dzień z przerwami nocnymi do rozpoczęcia następnej próby,

– sprawność można zdobywać tylko na obozie letnim. Dopuszczenie do próby następuje w czasie ogniska, przez harcerza posiadającego sprawność trzech piór lub instruktora – najlepiej drużynowego. Nieudaną próbę można powtórzyć tylko raz na tym samym obozie po tygodniu od poprzedniej próby.

Trzy pióra ***

Przejdzie pomyślnie przez kolejne 3 doby próby głodu, milczenia i samotności:

a) w czasie pierwszej doby powstrzyma się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych. Podczas dużych upałów dozwolone jest ugaszenie pragnienia czystą wodą.

b) w czasie drugiej doby zachowa całkowite milczenie i przeznaczy ten czas na zastanowieniem się nad swoim życiem harcerskim,

c) trzecią dobę spędzi w lesie niespostrzeżony przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym i

obserwując życie przyrody. Zabierze sobą do lasu tylko konieczny ubiór, nóż, 5 zapałek i apteczkę osobistą.

Niepostrzeżenie powróci do ogniska po odbyciu 3 próby. Przyniesie ze sobą z lasu 3 ptasie pióra.

Uwaga:

– sprawność przeznaczona dla harcerzy posiadających stopień ćwika,

– sprawność można zdobywać tylko na obozie letnim. Dopuszczenie do próby następuje w czasie ogniska, przez harcerza posiadającego tę sprawność lub instruktora – najlepiej drużynowego.

– Nieudaną próbę można powtórzyć dopiero po upływie roku.

Służba wartownicza

Wartownik *

Dobrze będzie pełnić na obozie wartowniczą służbę dzienną, zadba o porządek na terenie obozu. Prawidłowo będzie zachowywał się w kontaktach z gośćmi, osobami obcymi, instruktorami harcerskimi.

Czujnie pełnić będzie wartę nocną.

Będzie sprawnie poruszał się w nocy bez światła, tropiąc za głosem. Wie jak używać na warcie latarki.

Będzie stawał w nocy na sygnał alarmowy w czasie 5 minut, szybko reaguje na dźwięk porannej pobudki.

Starszy wartownik **

Prawidłowo zorganizuje służbę wartowniczą dla obozu.

Prawidłowo pełnić będzie wartę honorową, potrafi rozprowadzić warty.

Wie, kiedy i dlaczego wystawia się warty honorowe.

Wymieni najważniejsze miejsca pamięci narodowej w swojej okolicy, odwiedzi je.

Dodaj komentarz :)