↑ Powrót do SPRAWNOŚCI

Wydrukuj to Strona

ARTYSTYCZNE

Śpiewak *

Zaśpiewa 30 piosenek, w tym 10 harcerskich.

Poprowadzi śpiewnik harcerski.

Nauczy zastęp nowej piosenki.

Wystąpi z zastępem na kominku lub ognisku śpiewając kilka piosenek oraz weźmie udział w inscenizacji jednej z nich.

Wokalista **

Zaintonuje na ognisku, kominku, wycieczkach.

Zna przynajmniej po 10 piosenek żołnierskich i ludowych oraz 6 pieśni narodowych.

Zaśpiewa 20 piosenek harcerskich.

Nauczy drużynę 3 nowych piosenek.

Wystąpi w konkursie piosenki.

Pieśniarz ***

Przygotuje i poprowadzi ognisko tematyczne lub kominek proponując odpowiedni zestaw piosenek.

Weźmie udział w przygotowaniu festiwalu piosenki.

Prawidłowo poprowadzi śpiew drużyny w marszu.

Zna autorów wielu piosenek oraz okresy i okoliczności ich tworzenia. Opowie na zbiórce ciekawą historię powstania wybranej pieśni patriotycznej lub harcerskiej.

Potrafi zanucić melodię z nut.

Menadżer artystyczny M

Zorganizuje festiwal piosenki harcerskiej na szczeblu hufca lub chorągwi, który:

– będzie rozpropagowany w sposób zachęcający do wzięcia w nim udziału,

– odbędzie się miłej atmosferze,

– odbędzie się w plenerze lub w Sali z ciekawą dekoracją i dobrym nagłośnieniem,

– zawierać będzie, poza konkursem piosenki, wiele innych atrakcji i niespodzianek.

Muzyka 84

Grajek *

Zagra 3 melodie na prostym instrumencie (grzebień, flet, dzwonki, itp.).

W swoim otoczeniu odnajdzie kilka przedmiotów wydających ciekawe dźwięki.

Odgadnie 8 dźwięków na 10 wydawanych przez niewidoczne przedmioty (test).

Wykona 4 instrumenty perkusyjne z dostępnych materiałów (garnki, puszki, talerze, dzbany, itp.). będzie na ich akompaniować do 3 piosenek.

Muzykant **

Gra na wybranym instrumencie muzycznym (nie dotyczy gitary – patrz Gitarzysta).

Zagra kilkanaście piosenek harcerskich i innych.

Przygotuje oprawę muzyczną na imprezie harcerskiej.

Zorganizuje naukę piosenki akompaniując na instrumencie.

Nauczy drużynę nieznanej piosenki wg zapisu nutowego.

Muzyk ***

Gra dobrze na jednym instrumencie, rozpoczyna naukę na dwóch innych instrumentach.

Posługuje się zapisem nutowym.

Rozśpiewa drużynę akompaniując na instrumencie.

Przygotuje z drużyną imprezę harcerską, w której weźmie udział orkiestra niekonwencjonalnych instrumentów (grzebienie, organki, piła, pokrywki, puszki, itp.).

Przygotuje jednego harcerza do próby grajka.

Werblista *

Gra na werblu podstawowe sygnały (baczność, spocznij, zbiórka, itp.).

Wykorzysta grę na werblu podczas zbiórki zastępu, drużyny.

Przygotuje werbel do gry, właściwie go przechowuje.

Dobosz **

Pełni funkcję dobosza w paradzie harcerskiej.

Zagra na werblu apel poległych.

Wybije na werblu rytm znanej piosenki.

Nauczy gry na werblu 3 osoby. 85

Trębacz **

Zagra na fanfarze lub sygnałówce kilka prostych melodii.

Zagra sygnały harcerskie: baczność, spocznij, marsz, cisza, posiłek, alarm.

Pełni funkcję trębacza na obozie lub biwaku.

Cyrkowe

Klaun *

Zna kilka prostych i ciekawych sztuczek cyrkowych.

Krótko zabawi zastęp/drużynę na zbiórce znanymi sobie sztuczkami cyrkowymi.

Cyrkowiec **

Trenuje regularnie wybraną sztukę kuglarską (żonglerka, szczudlarstwo, jazda na monocyklu, iluzja, itp.).

Zna podstawowe ćwiczenia.

Da pokaz swych umiejętności na zbiórce drużyny.

Nauczy innego harcerza kilku sztuczek.

Kuglarz ***

Przeprowadzi kurs/szkolenie/warsztaty jednej ze znanych sobie technik cyrkowych.

Rozwija swoje umiejętności i poznaje nowe techniki i sztuki kuglarskie.

Zna elementy dobrego występu i prowadzi interakcje z publiką.

Zorganizuje ciekawy pokaz na imprezie harcerskiej.

Potrafi wykonać co najmniej dwie sztuki cyrkowe (żonglerka, jazda na monocyklu, iluzja, itp.).

Wykona własnoręcznie rekwizyty do pokazu.

Zaimprowizuje na biwaku/obozie klika rekwizytów(maczugi, piłeczki do żonglerki, strój klauna, szczudła, itp.).

Tancerz ognia ***

Przeprowadzi kurs/szkolenie/warsztaty tańca z ogniem.

Zna zasady bezpieczeństwa przy pracy z ogniem i stosuje je.

Rozwija swe umiejętności i poznaje nowe techniki.

Zna elementy dobrego występu i prowadzi interakcje z publiką.

Zorganizuje ciekawy pokaz na imprezie harcerskiej.

Posłuży się co najmniej dwoma różnymi rekwizytami(poi, kij, dwa kije, wachlarze, itp.).

Posiada swój sprzęt i umiejętnie dba o niego. 86

Zna historie tańca z ogniem.

Rysunek

Rysownik **

Zawsze posiada przy sobie papier i ołówek, wykorzystując wolne chwile na rysowanie.

Przedstawi po 3 szkice:

– postaci ludzkich (sceny obozowe, wędrówka, zbiórka, karykatury),

– obiektów architektonicznych (mała architektura, detale architektoniczne, ciekawe budynki),

– pejzaży.

Dostarczy kilka swoich prac do kroniki.

Przygotuje wystawę swoich prac.

Malarz ***

Interesuje się malarstwem współczesnym i dawnym, zwidzi kilka wystaw, gromadzi reprodukcje i książki z tej dziedziny.

Scharakteryzuje style malarskie na przestrzeni dziejów.

Zna różne techniki malarskie.

Przedstawi kilka szkiców wykonanych w plenerze ołówkiem lub węglem oraz 5 prac malarskich (olej lub akwarela).

Zorganizuje wycieczkę zastępu lub drużyny na ciekawą wystawę malarstwa lub do muzeum, będzie pełnił na niej rolę przewodnika.

Gra na gitarze

Początkujący gitarzysta *

Zna zasady strojenia gitary i star się stroić instrument przed każdym użyciem.

Wie jak nazywają się poszczególne części gitary oraz zna nazwy strun gitary.

Zna podstawowe chwyty C, D, d, E, e, G, A, a, H7.

Potrafi akompaniować do 10 piosenek.

Gitarzysta **

Zawsze stroi gitarę przed jej użyciem.

Zna wszystkie chwyty podstawowe: C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, A, a, H, h.

Wie co oznacza cyfra 7 przy akordzie i zna kilka chwytów septymowych. 87

Dobierze zestaw piosenek do tematyki ogniska lub kominka i poprowadzi śpiew akompaniując na gitarze.

Nauczy drużynę 3 nowych piosenek.

Posłuży się kapodastrem.

Gitarzysta doskonały ***

Zawsze stroi gitarę przed jej użyciem; wytłumaczy młodszym harcerzom, po co i w jaki sposób stroi gitarę.

Odczyta z nut piosenkę.

Dobierze chwyty do 5 piosenek.

Przygotuje i poprowadzi śpiewaną mszę harcerską.

Akompaniuje drużynie na ogniskach, kominkach, prowadzi śpiew. W swoim repertuarze posiada większość piosenek śpiewanych w drużynie.

Ułoży piosenkę obozową, lub przyśpiewki, np. na „smacznego”, itp.

Potrafi grać piosenki w różnym metrum.

Ciągle doskonali swoje umiejętności gry na gitarze (poznaje nowe chwyty, nowe sposoby strojenia, inne rodzaje gitar, nowe sposoby wydobywania dźwięku przy użyciu gitary, itp.).

Taniec

Tancerz początkujący *

Regularnie uczęszcza na zajęcia tańca towarzyskiego lub współczesnego.

Umie zatańczyć 3 tańce (walc, polonez, kujawiak, polka).

Był na występie grupy tanecznej.

Na imprezie harcerskiej postara się zaprezentować swoje umiejętności.

Tancerz *

Zatańczy poloneza, zna kilka figur.

Zatańczy po 2 tańce:

– towarzyskie klasyczne,

– towarzyskie nowoczesne,

– ludowe.

Weźmie udział w zorganizowaniu zabawy tanecznej lub balu harcerskiego, przygotuje muzykę.

Nauczy innego harcerza 2 nowych tańców.

Tancerz doskonały *** 

Pozna historię wybranego tańca (walc, polonez, kujawiak, polka) i przedstawi zdobyte informacje w interesujący sposób drużynie.

Zorganizuje konkurs taneczny.

Pozna mało popularny taniec i nauczy się go.

Instruktor tańca M

Należy do teatru tańca.

Poprowadzi kurs tańca.

Założy w hufcu zespół taneczny, gdzie będzie pełnił funkcję choreografa i instruktora. Swój repertuar razem z zespołem zaprezentuje na lokalnym wydarzeniu kulturalnym.

Poprowadzi z młodszymi harcerzami lub zuchami zabawy z tańcem.

Pląsik *

Chętnie bierze udział w zabawach ze śpiewem.

Zna 4 pląsy. Nauczy się jednego nowego pląsu, pokaże go następnie harcerzom z zastępu.

Zobrazuje tańcem jedną z piosenek śpiewanych w drużynie.

Weźmie udział w zabawie tanecznej.

Będzie na występach zespołu pieśni i tańca.

Wodzirej ***

Przygotuje i przeprowadzi bal harcerski o określonej tematyce, będzie pełnił na nim rolę wodzireja.

Zaprojektuje wystrój sali i określi stroje zgodnie z tematyką balu.

Poprowadzi zbiorowe zabawy towarzyskie lub konkursy w przerwach między tańcami.

Poprowadzi naukę 3 tańców.

Zorganizuje poczęstunek w czasie zabawy.

W dowolne grupie towarzyskiej, zabawi rozmową wszystkich, wprowadzi przyjacielski, wesoły nastrój.

Gawędziarz *** 

Powie 3 ciekawe gawędy 10-15 minutowe na wybrany oraz zadany temat, oprze się na obserwacji życia i wiedzy książkowej.

Prezentowane gawędy zawierać będą coś, co dla słuchaczy posiada trwałą, zasadniczą wartość mogącą wpłynąć na jego życie.

Opowie z wyraźnie widocznym planem, zachowując równowagę między pierwiastkiem ogólnym (abstrakcyjnym) a konkretnym (obserwacyjnym).

Opowiada barwnie, z mocą i wiarą we własne słowa, umiejętnie dobiera nastrój do swoich gawęd (czas, sceneria, piosenki, itp.).

Posiada prosty, bezpośredni kontakt ze słuchaczami, łatwo nawiązuje dialog.

Poprowadzi ognisko, na które zaprosi gości i które poświęcone będzie konkretnemu tematowi.

Sabała M

Opracuje pisemnie i wyda jako pomoc dla drużynowych, cykl swoich gawęd, (co najmniej 10) do wyboru:

– dotyczących jednego tematu, ujętego z różnych punktów widzenia i przeznaczonych dla harcerzy w różnym wieku.

– będących przykładem gawęd różno tematycznych (np. dotyczących Prawa Harcerskiego – wybranego punktu, święta narodowego, rocznicy związanej ze sławnym człowiekiem, aktualnego wydarzenia w kraju, wigilii, itp.).

Aktorstwo

Komediant *

Wystąpi przynajmniej 3 razy zastępem na ognisku lub kominku dobrze odgrywając przydzieloną sobie rolę.

Opanuje tremę w czasie występów.

Zna kilka ćwiczeń związanych z poprawna dykcją.

Samodzielnie przygotuje strój i rekwizyty.

Obejrzy przedstawienie w teatrze.

Aktor **

Przygotuje z zastępem przedstawienie zaczerpnięte z literatury odgrywając dobrze jedna z głównych ról.

Wygłosi z pamięci wiersz lub fragment prozy prawidłowo dobrany do tematyki ogniska lub kominka.

Wykona scenkę pantomimiczną. 90

Umiejętnie zinterpretuje nieznany sobie utwór.

Przygotuje ognisko lub kominek dla drużyny.

Asystent reżysera ***

Przygotuje i przeprowadzi 2 duże ogniska harcerskie, w tym 1 ognisko tematyczne.

Przygotuje i zrealizuje inscenizację bajki dla dzieci.

Zapozna się z pracą reżysera teatralnego lub filmowego, weźmie udział w 1 próbie.

Pokieruje przygotowaniem dużej imprezy artystycznej (konkursu śpiewu, rysunkowego, festiwalu teatralnego, itp.).

Nauczy młodszych harcerzy recytacji i wykonywania kostiumów.

Reżyser M

Przygotuje przedstawienie teatralne dla osób spoza środowiska harcerskiego (np. w szkole, domu dziecka) – ułoży program, dobierze teksty i ilustrację muzyczną, podzieli role, ustali kolejność występów i słowo wiążące:

– poprowadzi próby i nauczy aktorów poprawnie mówić,

– pokaże różne elementy gry aktorskiej, interpretację tekstu oraz ćwiczenia na opanowanie głosu, dykcji i mimiki,

– pokieruje stworzeniem projektów dekoracji, rekwizytów, doborem oświetlenia,

– weźmie udział w przygotowywaniu kostiumów i charakteryzacji postaci.

Film

Wielbiciel kina **

Posiada kanon swoich ulubionych filmów. Potrafi uzasadnić swój wybór.

Zapozna się z sylwetką jednego wybranego twórcy kina polskiego lub europejskiego. Swoją wiedzą podzieli się z innymi.

Odwiedzi plan filmowy lub studio montażowe bądź telewizyjne.

Obejrzy film niekomercyjny i przedstawi z niego relację.

Klaps ***

Weźmie udział w produkcji krótkiego filmu (np. napisał scenariusz, był operatorem, itd.).

Zorganizuje mały festiwal filmowy.

Odwiedzi festiwal filmów amatorskich lub kina niezależnego. 91

Opracuje projekt poznania jednego z wybranych zjawisk kina polskiego (np. kina moralnego niepokoju) zawierający np. wycieczkę, wywiad z twórcą. Podsumuje projekt na forum drużyny lub hufca.

Kinoman M

Zrealizuje krótki film, np. promujący harcerstwo.

Z dowolnego opowiadania stworzy poprawny scenariusz.

Odwiedzi festiwal filmowy i przedstawi z niego relację.

Czyta prasę poświęconą kinu.

Zorganizuje i poprowadzi przez min. 3 miesiące dyskusyjny klub filmowy dla hufca lub chorągwi.

Fotografia

Fotoamator *

Nazwie podstawowe części aparatu fotograficznego, którym fotografuje.

Zadba o sprzęt fotograficzny, potrafi przygotować go do pracy i obsłużyć:

– aparat analogowy – pamięta o bateriach, potrafi założyć i wyjąć film, stosuje filmy o różnej czułości w zależności od warunków, w których fotografuje, umie obsługiwać lampę błyskową.

– aparat cyfrowy – pamięta o bateriach i miejscu na karcie, potrafi zgrać zdjęcia do komputera, korzysta z różnych funkcji aparatu.

Przedstawi po 5 zdjęć w różnej tematyce: osoby, krajobraz, reportaż.

Prezentowane zdjęcia odznaczać się będą prawidłową kompozycją i będą dobre technicznie.

Fotograf **

Fotografuje często, wykona serię zdjęć z życia zastępu, drużyny.

Zna różne rodzaje aparatów (analogowe i cyfrowe), wykona dobre technicznie zdjęcia różnymi rodzajami aparatów, potrafi w lustrzance manualnie ustawić odpowiednio do potrzeb czas i przesłonę.

Przechowuje swoje zdjęcia w uporządkowany sposób, w albumie lub komputerze czy na płytach, prawidłowo przechowuje negatywy.

Dostarcza zdjęcia do kroniki lub na stronę www.

Przedstawi kilka wybranych fotografii o ciekawym temacie, ładnej kompozycji i nienagannej technice.

Fotoreporter *** 

Fotografuje często, dokumentuje życie drużyny, swoje zdjęcia wykorzystał w przygotowaniu zbiórki lub gry dla drużyny.

Samodzielnie wywoła czarno – biały film i sporządzi odbitki przy pomocy powiększalnika.

Wykona dobre kompozycyjnie i technicznie portret, zdjęcie w ruchu różnymi rodzajami aparatów (cyfrowym i analogowym lustrzanką), zna pojęcie głębi ostrości i potrafi je zastosować.

Doborem oświetlenia potrafi wytworzyć odpowiedni nastrój zdjęcia.

Sporządzi reportaż fotograficzny z obozu, wycieczki lub imprezy harcerskiej, przygotuje zdjęcia do umieszczenia w kronice drużyny i zamieszczenia na stronie www.

Potrafi dokonać obróbki komputerowej zdjęcia.

Nauczy dwie osoby dobrze fotografować.

Mistrz fotografii M

Fotografia jest jego pasją, wykorzystuje ją w pracy harcerskiej.

Wykona serię dobrych kompozycyjnie i technicznie zdjęć w studiu, plenerze, reportaż.

Samodzielnie wywoła film kolorowy i sporządzi odbitki na fotolabie.

Wykona reprodukcję i retusz zdjęcia (metodą dowolną).

Zaprezentuje własne zdjęcia w formie wystawy.

Zorganizuje cykl zajęć „szkółki fotograficznej”, podczas których zaprezentuje informacje o sprzęcie, możliwościach technicznych, zasadach dobrej kompozycji zdjęcia i podstawowe fakty z historii fotografii.

Operator filmowy ***

Posługując się kamerą sporządzi trzy filmy przydatne w szkoleniu zastępowych lub drużynowych (dotyczące np. pionierki obozowej, obrzędowości innych drużyn i zastępów, musztrę, itp.). Zareklamuje i rozpowszechni film.

Twórca filmowy M

Stworzy film np. z historii harcerstwa, fabularny, komediowy z dopasowanymi eksponatami, wnętrzami. Napisze do filmu scenariusz przygotuje aktorów (amatorów) do odgrywanych ról. Opracuje gotowy film w programie montażowym. Wyświetli film dla szerokiej publiczności nie tylko harcerskiej po wcześniejszej reklamie seansu.

Dodaj komentarz :)