↑ Powrót do DLA RODZICÓW

Wydrukuj to Strona

Oświadczenie

oświadczenie do pobrania: >>Zgoda rodziców<<

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przynależność mojego syna :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do 1 Suwalskiej Drużyny Harcerzy „Baszta”
im. Mariana Piekarskiego
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję uczestniczenie mojego dziecka
w zajęciach prowadzonych metodą harcerską i wędrowniczą
uwzględniającą różnorodność form i miejsc zbiórki.

Rodzice/opiekunowie:

Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………
Adres
……………………………………………………………………………
Tel.
……………………………………………………………………………

………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

Suwałki, dn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dodaj komentarz :)